Hvedekorn is a danish journal for poetry.

English title: The Eye That Floats (version 5.1 ©)

Øjet, der flyder version 5.1 ©

Ny:

– Overgangsfri ansigtsrendering i RT

– Øget strategigenkendelse

– Indtrykssimulator med social applikation

Effekt:

– Kommunikationspræcision (responsiv udbyttestigning)

– Fald i episodisk vold (0,0 pr 100.000 indbyggere. Tal før version 3.3 ikke medtaget*)

Procedure:

– Karret forberedes og placeres under bænk med godkendt ansigtshul

– Emnet spændes med front nedad

– Eksterne øjenmuskler lammes temporært

NB

Indgrebet kræver fuld bevidsthed aht. til fluidal synstest

Når den nye hinde er størknet om øjet, kan den ikke justeres

– Øjenæbler løsnes fra det afspændte ansigt og sænkes simultant i karret

– Glaslegeme injiceres med biofyldvæske () gennem bagsiden af øjet

– Synsnerver kappes og kobles til transmitter

– Yderhinder tilskæres og øjnene løftes til deres huler

I postoperativ periode benyttes begrænset software

Emnet ser i denne periode kun simple skabeloner for ansigter

Emnet udvikler empatilignende respons på det viste i løbet af 1-2 uger

Efter 3 uger opnås fuld perceptionerg tilstand

Emnets eget center for ansigtsgenkendelse kobles til Øjet, der flyder

Med den nye æstetik­rendering opleves alle ansigter behagelige og familiære

Øjet, der flyder anbefales fra 14 års alderen i eksterne befolkningsgrupper

Brug af permanentlinser eller VRbriller i barndommen mindsker overgangs-

van­skeligheder

Bivirkninger, postoperativ periode:

Almindelige (+70%): Smerter, soloverfølsomhed, desorientering

Ualmindelige (4-6%): Angst, arvæv, apati, anafylaktisk chok, psykose, selvmord,

selvaggression, ufrivillige øjenbevægelser

Sjældne (0,02%): Tabt kompleksitet

Bivirkninger, perceptionerg tilstand:

Almindelige (+30%): Smerter ved trykforandring (flyrejser frarådes), soloverfølsomhed,  personlighedsændring

Ualmindelige (2-3%): Angst, arvæv, apati, anafylaktisk chok, psykose, selvmord,

selvaggression, ufrivillige øjenbevægelser

Sjældne (0,02%): Tabt kompleksitet

Bivirkninger, nedbrud:

Almindelige (10%): Adfærd ikke beskrevet

Ualmindelige (4-5%): Adfærd ikke beskrevet

Sjældne (0,5%):Adfærd ikke beskrevet

*) Ingen nedbrud observeret efter version 3.3

Hent fuld redegørelse for tidligere server- og software­fejl her

I henhold til afsluttede retssag er det ført til bevis at en menneskelig fejl førte til defekt ansigts-

genkendelse med deraf voldeligt udbrud blandt brugerne

Øjet, der flyder kan ikke holdes ansvarlig herfor

De afrevne ansigter opbevares i fem år og kan indtil da afhentes af pårørende

 

 

@2016 Sigrún Gudbrandsdóttir